Lãnh đạo trường

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Phan Thị Thu Hường
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  
Điện thoại:  3875096
Địa chỉ:  Thôn Phú Thuận xã Hương Giang

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 457