Năm 2019

Cập nhật lúc : 09:14 21/05/2019  

Tuần 21 năm 2019
Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(20/05/2019)

Kiểm tra tình hình số lượng trẻ các nhóm lớp

Làm việc tại văn phòng

Thứ Ba
(21/05/2019)

Làm việc tại văn phòng

Làm việc tại văn phòng

Thứ Tư
(22/05/2019)

Làm việc tại văn phòng

- Họp đảng ủy +UB mở rộng (HT)

- Lao động sân trường

Thứ Năm
(23/05/2019)

Làm việc tại văn phòng

Làm việc tại văn phòng

Thứ Sáu
(24/05/2019)

Tổng kết năm học 2018-2019

- Họp hội đồng 

- Lao động sân trường

Thứ Bảy
(25/05/2019)
Chủ Nhật
(26/05/2019)