Văn hóa - Xã hội

Chúng em yêu "Chủ nhật xanh"
Trường mầm non Hương Giang tiếp tục thực hiện Kế hoạch "Ngày chủ nhật xanh".

  • Chăm sóc vườn rau
    Thực hiện Kế hoach số 15/KH-MNHG ngày 18/3/2019 về việc thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh- ...